Mamalief Kraamzorg
INFO@MAMALIEF.NL / 06 - 81 36 58 92
Nederlands
English
Español
Português
Photos
Forum
Home
Over Mamalief Kraamzorg
Inschrijven
Borst- en flesvoeding
Zwanger
Kwaliteit
Borst- en flesvoeding

Borst- en flesvoeding

 

Borstvoeding is de beste start voor jou en je baby. Mamalief Kraamzorg vindt het belangrijk dat (aanstaande) ouders op een professionele wijze informatie krijgen
zodat je een bewuste keuze kunt maken welke voeding je aan je baby gaat geven. 

Een goede begeleiding bij borstvoeding is belangrijk voor het welslagen ervan. Om deze begeleiding te waarborgen heeft Mamalief Kraamzorg goed opgeleide kraamverzorgenden in dienst. Onze kraamverzorgenden worden jaarlijks bijgeschoold op het gebied van borstvoeding. Daarnaast heeft Mamalief Kraamzorg ook contact met lactatiekundige voor eventuele lactatiekundige zorg. 

Op de website www.borstvoeding.nl vind je meer informatie over de organisaties die actief zijn op het gebied van beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding.

Mamalief Kraamzorg werkt volgens de bekende tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding.

10 vuistregels

 Unicef en de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) zijn ervan overtuigd dat de gezondheidszorg, en in het bijzonder de pre- en postnatale zorg, een grote invloed uitoefenen op het welslagen van de borstvoeding. Als vervolg op de gedragscode van 1981 zijn in 1990 op internationaal niveau tien uitgangspunten geformuleerd voor een goed borstvoedingsbeleid. Hier volgen deze tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. 

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen ervoor zorg te dragen dat:

 1. Zij een beleid t.a.v. borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers
   
 2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
   
 3. Alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van het geven van borstvoeding
   
 4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven
   
 5. Aan (aanstaande) moeders uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden
   
 6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
   
 7. Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven ("rooming-in")
   
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
   
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
   
 10. Borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat (aanstaande) moeders bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden